top of page
T02.jpg

טרונצ'ו

בית קפה לעצירת התרעננות בתחנת דלק בצומת נתניה, בא לתת מענה לארוחה איטלקית קלילה טעימה במהלך נסיעה . תפקיד העיצוב הוא לנתק אותך מהדרכים ומתבסס על אלמנטים עיצוביים תעשייתיים המשולבים בגרפיקה צעירה ורעננה....

נתניה

 | LOCATION

GROUND |

100 

YEAR |

2018

bottom of page
. . .